Zdrowy Sen – pracownia diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania podczas snu, bezdechu sennego

Zarejestruj się:
788 263 946 | On-line
poniedziałek - piątek od 8:00 do 17:00

Leczenie bezdechu

Istnieje wiele metod leczenia bezdechu sennego (więcej na zdrowysen.info/bezdech-senny). Za złoty środek uważa się terapię za pomocą dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP). Terapia za pomocą dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych wymaga noszenia maski, która jest podłączona za pomocą rury do urządzenia wytwarzającego powietrze pod dodatnim ciśnieniem. To ciśnienie powietrza działa jak wspornik utrzymujący otwarte górne drogi oddechowe i zapobiegający bezdechowi.


Leczenie bezdechu powoduje następujące efekty biologiczne, min.:
 • Zredukowaną senność
 • Poprawę koncentracji
 • Zwiększoną produktywność w pracy
 • Zwiększoną tolerancję wysiłku fizycznego
 • Poprawę kontroli wartości ciśnienia tętniczego
 • Zmniejszone ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego
 • Zmniejszone ryzyko wystąpienia udaru mózgu
 • Poprawę rokowania u pacjentów po incydentach sercowo naczyniowych
 • Poprawę frakcji wyrzutowej lewej komory serca
 • Zwiększenie pojemności oddechowej
 • Redukcję nadreaktywności dróg oddechowych
 • Redukcję insulinooporności
 • Redukcję ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2