Zdrowy Sen – pracownia diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania podczas snu, bezdechu sennego

Zarejestruj się:
788 263 946 | On-line
poniedziałek - piątek od 8:00 do 17:00

Lekarze pracowni Zdrowy Sen

Lekarz Specjalista pulmonolog
Dr n.med. Piotr Bielicki

od 1998r. jest zatrudniony w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pulmonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku swojej pracy zawodowej zajmuje się problematyką zaburzeń oddychania w czasie snu czego efektem była rozprawa doktorska na temat rodzinnego występowania zaburzeń oddychania podczas snu. Od 2008 r. posiada specjalizację z chorób płuc. Dr Bielicki od początku swojej pracy łączy działalność kliniczną z działalnością naukową.

W 2007 r. przez 3 miesiące doskonalił swoje umiejętności w Royal Infirmary of Edinburgh in Scotland. Wyniki swoich badań wielokrotnie przedstawiał na zjazdach krajowych i zagranicznych. Jest autorem i współautorem ponad 30 prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz 4 rozdziałów w podręcznikach i monografiach dotyczących chorób układu oddechowego. W ostatnich latach brał czynny udział w pracach nad ustaleniem wytycznych postępowania w obturacyjnym bezdechu podczas snu.


Kontakt z lekarzem